ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Ιατρός & το Ιατρείο μας ασχολείται με τους εξής τομείς:

 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ
 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΑ
 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
 • ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
 • ΚΥΣΤΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥ
 • ΣΤΕΝΩΜΑΤΑ ΟΥΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΥΡΗΘΡΑΣ
 • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΑ
 • ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ
 • ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • LASER ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
 • ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
 • ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ
 • ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΙΝΩΣΗ
 • ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 • ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΑ
 • TRIPLEX ΠΕΟΥΣ
 • ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΟΥΣ