Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται ο καρκίνος του όρχη;

Ο καρκίνος του όρχεως είναι σπάνιος συγκριτικά με άλλες μορφές καρκίνου, απαντώντας στο 1.5% όλων των καρκίνων του άνδρα. Εμφανίζεται σε νέες ηλικίες συνήθως, με τη μέγιστη εμφάνιση στη 2η-3η δεκαετία της ζωής.

Ποιοι οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου όρχεως;

Αιτιολογικοί παράγοντες για να εμφανίσει κάποιος καρκίνο του όρχη είναι το ιστορικό κρυψορχίας, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου όρχεως και το σύνδρομο Klinefelter.

Ποιοι οι τύποι καρκίνου του όρχεως;

Ο καρκίνος του όρχεως, ανάλογα με τον ιστολογικό του τύπο, ταξινομείται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: τους όγκους γεννητικών κυττάρων που περιλαμβάνουν το σεμίνωμα και τους μη-σεμινωματώδεις όγκους και τους όγκους στρώματος.

Πως θα καταλάβω αν έχω καρκίνο του όρχεως;

Ο καρκίνος του όρχεως συνήθως εντοπίζεται χωρίς συμπτώματα σε τυχαίο υπερηχογραφικό έλεγχο ή κατά τη διερεύνηση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος. Επίσης μπορεί να εκδηλωθεί ως ψηλαφητή σκληρία στον όρχη. Σημαντικό είναι κάθε άνδρας να αυτοεξετάζεται ψηλαφώντας τους όρχεις του και στην περίπτωση ανακάλυψης κάποιας σκληρίας στον όρχη να επισκεφτεί τον ιατρό του για περαιτέρω έλεγχο. 

Σε περίπτωση υποψίας καρκίνου όρχεως ο ιατρός σας θα σας συστήσει να υποβληθείτε σε υπερηχογραφικό έλεγχο οσχέου και κάποιες εξετάσεις αίματος, που αναφέρονται ως καρκινικοί δείκτες του όρχεως (AFP, LDH, hCG). Σε αμφίβολες περιπτώσεις, ο ιατρός σας μπορεί να σας ζητήσει περαιτέρω έλεγχο με μαγνητική οσχέου ή εξειδικευμένο υπερηχογράφημα οσχέου με ελαστογραφία. Αν υπάρχει νόσος, τότε ο ιατρός σας επιπλέον θα σας προτείνει να υποβληθείτε σε σταδιοποίηση της νόσου με αξονική τομογραφία θώρακος και άνω-κάτω κοιλίας, ενώ θα σας ζητήσει να εκτιμήσετε και την ποιότητα του σπέρματος με ένα σπερμοδιάγραμμα.

Ποια η θεραπεία του καρκίνου του όρχεως; Έχει θέση το ρομποτικό χειρουργείο;

Η θεραπεία του καρκίνου του όρχεως είναι συνήθως χειρουργική με αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου, μια επέμβαση που καλείται ριζική ορχεκτομή. Η ριζική ορχεκτομή γίνεται με ανοικτή τομή στη βουβωνική χώρα και περιλαμβάνει en block αφαίρεση του όρχεως, του ελυτροειδή χιτώνα και του σπερματικού τόνου. Η επέμβαση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την εμφύτευση τεχνητού προθέματος όρχη από σιλικόνη. Σε περίπτωση που συνυπάρχουν λεμφαδένες, τότε μπορεί να χρειαστεί να γίνει και εκτεταμένος λεμφαδενικός καθαρισμός, όπου το ρομποτικό χειρουργείο υπερτερεί έναντι όλων των άλλων τεχνικών αφαίρεσης των λεμφαδένων κυρίως λόγω της μικρής νοσηρότητας του.

Χρειάζεται να καταψυχθεί σπέρμα πριν το χειρουργείο;

Μετά το χειρουργείο και ανάλογα με το στάδιο και τον ιστολογικό τύπο της νόσου μπορεί να χρειαστούν επιπλέον και κάποιοι κύκλοι χημειοθεραπειών ή ακτινοβολιών. Για αυτό το λόγο, ο ιατρός σας θα ζητήσει την κατάψυξη σπέρματος πριν την επέμβαση.

Σε καρκίνο του όρχη μπορεί να μην αφαιρεθεί πλήρως ο όρχης;

Γενικά σε καρκίνο του όρχη συστήνεται ριζική αφαίρεση του όρχεως. Σε περίπτωση αμφιβολιών της νόσου, διεγχειρητικά και πριν προχωρήσουμε σε ορχεκτομή, μπορούμε να στείλουμε ταχείες βιοψίες από τον όγκο και αν είναι αρνητικές να διασώσουμε τον όρχη. Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση εμφάνισης όγκου και στους 2 όρχεις ή εμφάνισης όγκου σε μονόρχη, μπορεί να πραγματοποιηθεί μερική ορχεκτομή, αρκεί τα χαρακτηριστικά του όγκου να πληρούν κάποια κριτήρια.

Ποια η πρόγνωση του καρκίνου του όρχεως;

Γενικά, ο καρκίνος του όρχεως είναι ένας καρκίνος που απαντά καλά στις θεραπείες που διαθέτουμε. Έτσι, με τους κατάλληλους χειρισμούς από έμπειρο ιατρικό προσωπικό και τη συνεργασία ουρολογικής και ογκολογικής ομάδας ,τα ποσοστά επιβίωσης ξεπερνούν το 95% την 5ετία.

ΙΑΤΡΕΙΟ Ι: Κηφισίας 56 & Δελφών 2, Μαρούσι & ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΙ: Αγίου Δημητρίου 34, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, ΤΚ 17341 (150 μ. από το σταθμό μετρό Δάφνης)

Καλέστε:

Καλέστε:

210.68.62.614 (Πρωϊνές ώρες) - 211.216.51.54 (Απογευματινές ώρες) - 6936.80.93.93

Email

Email

info@komninos-urology.com

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλείστε Ραντεβού