Σε ποια ηλικία εμφανίζεται συνήθως ο καρκίνος του νεφρού;

Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί το 2-3% όλων των καρκίνων και εμφανίζεται συνήθως στην 6η και 7η δεκαετία της ζωής.

Ποιοι παράγοντες σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου του νεφρού;

Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του νεφρού είναι η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα. Επίσης έχουν ενοχοποιηθεί και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως η χρόνια λήψη αντιυπερτασικών φαρμάκων που δρουν ως αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου του άξονα Ρενίνης- αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης, χωρίς όμως να έχει τεκμηριωθεί πλήρως η συσχέτιση αυτή. Επιπλέον, η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του νεφρού αυξάνει αν υπάρχει 1ου βαθμού συγγενής με ιστορικό καρκίνου του νεφρού.

Ποια τα συμπτώματα που έχει ένας ασθενής με καρκίνο του νεφρού;

Οι περισσότεροι όγκοι του νεφρού παραμένουν ασυμπτωματικοί και ανευρίσκονται τυχαία στα πλαίσια υπερηχογραφημάτων ή αξονικών τομογραφιών που κάνουν οι ασθενείς για άλλη αιτία. Σπάνια μπορεί να υπάρχει οσφυϊκός πόνος, αιματουρία και ακόμα πιο σπάνια κάποια ψηλαφητή μάζα στην περιοχή των νεφρών. Τέλος, μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να παρουσιάσει πυρετό αγνώστου αιτιολογίας, ή χρόνιο βήχα ή χρόνιο πόνο στα οστά.

Τι εξετάσεις πρέπει να κάνει κάποιος ασθενής με όγκο του νεφρού;

Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής βρεθεί με όγκο στο νεφρό ο ιατρός του θα του ζητήσει να κάνει μια αξονική νεφρών και θώρακος με χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού. Σε περίπτωση αλλεργίας στο σκιαγραφικό ή σε υποψία επέκτασης του όγκου στη νεφρική φλέβα, ο ιατρός θα συστήσει μαγνητική τομογραφία του νεφρού με σκιαγραφικό, ενώ αν συνυπάρχει και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, τότε ο ιατρός σας ενδεχομένως θα σας συστήσει να προβείτε σε μια ειδική εξέταση, που λέγεται υπερηχογράφημα με ενίσχυση αντίθεσης. Αν κάποιος ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργείο για το συγκεκριμένο όγκο, τότε χρήσιμο θα είναι να εξεταστεί και με μια αξονική αγγειογραφία προκειμένου ο χειρουργός του να μελετήσει λεπτομερώς την ανατομία των αγγείων του νεφρού και του περιβάλλοντος όγκου. Τέλος, ενδεχομένως ο ιατρός σας να σας ζητήσει και ένα σπινθηρογράφημα νεφρών προκείμενου να εκτιμήσει τη λειτουργικότητα των νεφρών και τη πιθανότητα εμφάνισης νεφρικής ανεπάρκειας μετά το χειρουργείο.

Συστήνεται βιοψία για τον προσδιορισμό ενός όγκου του νεφρού;

Οι όγκοι γενικώς χωρίζονται σε καλοήθεις και κακοήθεις (καρκίνοι). Το 85% των όγκων του νεφρού που ανευρίσκονται στις εξετάσεις, είναι κακοήθεις, δηλαδή καρκίνοι. Ως εκ τούτου, όταν βρεθεί ένας όγκος νεφρού, συστήνεται εξαίρεση του. Βιοψία του νεφρού γενικά δεν συστήνεται, λόγω της πιθανότητας διασποράς του όγκου, αιμορραγίας, αλλά κυρίως λόγω των αυξημένων ποσοστών ψευδών αποτελεσμάτων. Αντενδείκνυται πλήρως σε κυστικές μορφές όγκων. Γενικά βιοψία του νεφρού συστήνεται σε συμπαγές μορφές όγκων και μόνο αν τα αποτελέσματα της πρόκειται να μας αλλάξουν τη σκέψη για αφαίρεση του. Έτσι, γενικά βιοψία του νεφρού συστήνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • όταν σκεφτόμαστε να εφαρμοστούν ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η κρυοθεραπεία ή το RF για την καταστροφή του όγκου
  • σε υποψία λεμφώματος νεφρού, όπου η σωστή θεραπεία είναι η χημειοθεραπεία και όχι η νεφρεκτομή που μπορεί να σου επιδεινώσει τη νεφρική λειτουργία
  • σε ισχυρή υποψία ογκοκυττώματος, ενός καλοήθους όγκου, ειδικά αν είναι αμφοτερόπλευρο και όπου αν βγει θετική η βιοψία μπορεί να εφαρμοστεί παρακολούθηση
  • σε δευτεροπαθείς όγκους νεφρού, δηλαδή μεταστατικούς
  • σε ασθενείς με πολλαπλές μεταστάσεις, όπου θα εφαρμοσθεί συστηματική θεραπεία και όχι εξαίρεση του όγκου
  • σε ασθενείς οι οποίοι μπαίνουν σε παρακολούθηση Surveillance και όχι άμεσα σε θεραπεία 

Ποια η θεραπεία ενός όγκου του νεφρού;

Οι όγκοι του νεφρού γενικά θεωρούνται ότι δεν ανταποκρίνονται καλά στις ακτινοβολίες και στη χημειοθεραπεία. Για αυτό το λόγο σε περίπτωση ανεύρεσης όγκου του νεφρού, η θεραπεία που γενικά συστήνεται είναι η χειρουργική. Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής δε δύναται να χειρουργηθεί, τότε μπορούν να προταθούν και άλλες θεραπείες, όπως είναι η κρυοθεραπεία ή η χρήση ραδιοκυμάτων RF στον όγκο. Βέβαια, οι θεραπείες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε συγκεκριμένους όγκους, πχ μικρών διαστάσεων όγκοι που εντοπίζονται στην περιφέρεια του νεφρού, και ακόμα και σήμερα λόγω πτωχότερων αποτελεσμάτων θεωρείται ότι πρέπει να εφαρμόζονται εναλλακτικά του χειρουργείου και μόνο.
Σε ηλικιωμένους ασθενείς με πολύ μικρούς όγκους μπορεί να συσταθεί και η ενεργός παρακολούθηση του όγκου, μιας και έχει βρεθεί ότι η επιλογή αυτή δεν επηρεάζει την επιβίωση του ασθενούς και την εμφάνιση μεταστάσεων μέχρι τη στιγμή που θα αποφασιστεί το χειρουργείο.

Ποια η χειρουργική θεραπεία ενός όγκου του νεφρού;

 Ο καρκίνος του νεφρού ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και το στάδιο του όγκου, καθώς επίσης και την εμπειρία του χειρουργού, μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με ρομποτική μερική νεφρεκτομή, είτε με ρομποτική ριζική (ολική) νεφρεκτομή. Ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να αντιμετωπισθεί και με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Στα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού υπάρχει μια τάση διάσωσης όσον το δυνατόν περισσότερου νεφρικού παρεγχύματος, στρέφοντας τη θεραπευτική χειρουργική για τον καρκίνο του νεφρού προς την κατεύθυνση της μερικής νεφρεκτομής, ώστε να έχουμε όσον το δυνατόν καλύτερη νεφρική λειτουργία μετεγχειρητικά. Μάλιστα, η εισαγωγή του ρομπότ με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, βοηθάει στο να πραγματοποιηθεί ρομποτική μερική νεφρεκτομή και να διασωθεί ο υπόλοιπος νεφρός ακόμα και σε πολύ δύσκολα περιστατικά. Επιπλέον, η χρήση του firefly, μιας καινοτόμου δυνατότητας που προσφέρει το ρομπότ Da Vinci SI, επιτρέπει στο χειρουργό να κάνει εκλεκτική σύσφιξη μόνο του κλάδου της νεφρικής αρτηρίας που παρέχει αίμα στον όγκο, βοηθώντας στο να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο η αιμάτωση του νεφρού και κατά συνέπεια η νεφρική λειτουργία.
Τα μεγάλα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές βοηθάνε στο να υπάρχει ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδος του ασθενούς στις δραστηριότητες του, ενώ ο κίνδυνος μετεγχειρητικής κήλης μειώνεται σημαντικά σε σχέση με το ανοικτό χειρουργείο. Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι για τη μερική νεφρεκτομή 2-4 μέρες, ενώ για τη ριζική (ολική) νεφρεκτομή 1-2 μέρες.

ΙΑΤΡΕΙΟ Ι: Κηφισίας 56 & Δελφών 2, Μαρούσι & ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΙ: Αγίου Δημητρίου 34, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, ΤΚ 17341 (150 μ. από το σταθμό μετρό Δάφνης)

Καλέστε:

Καλέστε:

210.68.62.614 (Πρωϊνές ώρες) - 211.216.51.54 (Απογευματινές ώρες) - 6936.80.93.93

Email

Email

info@komninos-urology.com

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλείστε Ραντεβού