ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Untitled-3

Το ρομπότ αποτελούμενο από 3 ειδικούς βραχίονες που φέρουν τα εργαλεία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επέμβαση..

Η ρομποτική χειρουργική ουρολογία πραγματοποιείται με το σύστημα Da Vinci που παράγεται από την Αμερικάνικη εταιρία Intuitive Surgical Co.

Αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο χειρουργικής που εφαρμόζεται στην Ουρολογία.

Το σύστημα Da Vinci περιλαμβάνει τη χειρουργική κονσόλα, τον ενδοσκοπικό πύργο και το Ρομπότ με τους ειδικούς βραχίονες που φέρουν τα εργαλεία και μια κάμερα, ώστε να μπορεί ο χειρουργός να έχει όραση στο πεδίο για να πραγματοποιήσει την επέμβαση.

Τα χειρουργικά εργαλεία και η κάμερα εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε μέσα από πολύ μικρές τομές (8 χιλ.) που πραγματοποιούνται στο δέρμα, είτε από μία μόνο τομή μήκους 2.5 εκ. (ρομποτική χειρουργική μονής οπής).

Ο χειρουργός πραγματοποιεί την επέμβαση καθισμένος σε μια κονσόλα, όπου χειρίζεται τα εργαλεία από απόσταση, μέσω δακτυλιδιών (μοχλών) που έχει στα δάκτυλά του.

Untitled-4

Χειρουργικά εργαλεία του ρομποτικού συστήματος Da Vinci. Η διάμετρος και το μήκος τους είναι στις ελάχιστες διαστάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν λιγότερο τραυματισμός των ιστών.

Τα εργαλεία είναι πολύ μικρής διαμέτρου (8 χιλ.) επιτρέποντας τη διείσδυση σε ιστούς που το ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να φτάσει και επιπλέον προκαλώντας πολύ μικρότερους τραυματισμούς σε σχέση με το ανθρώπινο χέρι.
Επιπλέον, χάριν στους 7 βαθμούς ελευθερίας κινήσεων που έχουν τα ρομποτικά εργαλεία, επιτρέπεται η μεταβίβαση των κινήσεων των χεριών του χειρουργού με ακρίβεια στα ρομποτικά εργαλεία.
Τέλος, η κάμερα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει τρισδιάστατη μεγεθυμένη όραση στο χειρουργό που κάθεται στην κονσόλα, δίνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στην εικόνα του χειρουργικού πεδίου.
Για την πραγματοποίηση τις επέμβασης απαιτείται η συνεργασία μεταξύ του χειρουργού που κάθεται στην κονσόλα και ενός δεύτερου χειρουργού που κάθεται δίπλα από τον ασθενή και χρησιμοποιεί λαπαροσκοπικά εργαλεία βοηθώντας τον κύριο χειρουργό.

Για να μπορέσει ένας χειρουργός να πραγματοποιήσει ρομποτική χειρουργική θα πρέπει να είναι πολύ έμπειρος και εκπαιδευμένος στην πραγματοποίηση ουρολογικών επεμβάσεων με τη χρήση του συστήματος Da Vinci.

"Videos