ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι αφορούν τόσο τον ασθενή, όσο και το γιατρό.

robotics

Σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή είναι ότι η επέμβαση γίνεται σχεδόν αναίμακτα, μειώνοντας την ανάγκη για μετάγγιση με αίμα, υπάρχει μεγάλη ελάττωση του μετεγχειρητικού πόνου, ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδος στην εργασία, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα και λιγότερες επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα, όπως μετεγχειρητική κήλη, διαπύηση ή/και διάσπαση του τραύματος.

Σημαντικά πλεονεκτήματα για το χειρουργό είναι η ελάχιστα παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς, ενώ επιπλέον το ρομποτικό σύστημα Da Vinci προσφέρει στο χειρουργό ελαχιστοποίηση της φυσικής του κόπωσης, τρισδιάστατη έγχρωμη μεγεθυμένη εικόνα του οπτικού πεδίου, αίσθηση ότι τα μάτια και τα χέρια του χειρουργού βρίσκονται μέσα στο οπτικό πεδίο, εξάλειψη του φυσικού τρόμου των χεριών μέσω ειδικού ηλεκτρονικού φίλτρου και δυνατότητα τοποθέτησης ραμμάτων με μεγάλη ευκολία και απόλυτη ακρίβεια στο εσωτερικό του σώματος.

Τέλος, η απόλυτη ευελιξία των εργαλείων και η ακρίβεια των κινήσεων σε επίπεδο χιλιοστού προσφέρει τη δυνατότητα στο χειρουργό να βελτιώσει τα αποτελέσματα του συγκριτικά με την ανοικτή χειρουργική.