ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Untitled-5

Τοποθέτηση των τροκάρ και των εργαλείων κατά τη διάρκεια μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί προγενέστερη τεχνική από τη ρομποτική χειρουργική.

Ακολουθεί παρόμοιες αρχές με την ρομποτική χειρουργική με τη διαφορά ότι δεν χρησιμοποιείται το σύστημα Da Vinci.

Έτσι, η επέμβαση πάλι πραγματοποιείται με πολύ μικρές τομές, όμως σε αυτή την περίπτωση ο χειρουργός στέκεται όρθιος πάνω από τον ασθενή και χειρίζεται άμεσα τα λαπαροσκοπικά εργαλεία, τα οποία είναι και αυτά μικρής διαμέτρου.

Κατά συνέπεια, οι βαθμοί ελευθερίας κινήσεων των εργαλείων είναι μειωμένοι σχετικά με τη ρομποτική χειρουργική, λόγω μη χρήσης των ειδικών βραχιόνων.

Όμως, τα πλεονεκτήματα αυτής της ελάχιστα επεμβατικής μεθόδου είναι σημαντικά σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή στην αντιμετώπιση των ουρολογικών παθήσεων.

Όλο το φάσμα των ουρολογικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται ρομποτικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί και λαπαροσκοπικά, αρκεί ο χειρουργός να έχει ευχέρεια και εμπειρία στη χρήση των λαπαροσκοπικών εργαλείων.

Επιπλέον, λόγω της μη χρήσης του ρομπότ και της χρήσης αναλώσιμων εργαλείων, το κόστος της επέμβασης μειώνεται συγκριτικά με τις ρομποτικές επεμβάσεις.