ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Untitled-6

Είσοδος του ενδοσκοπικού εργαλείου δια της ανδρικής ουρήθρας.

Η ενδοσκοπική χειρουργική πραγματοποιείται δια της φυσιολογικής οδού του ανθρώπινου οργανισμού, που όσον αφορά το ουροποιητικό σύστημα είναι η ουρήθρα.

Έτσι, δεν χρειάζεται να γίνουν καθόλου τομές στο δέρμα. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση ειδικών εργαλείων εισερχόμαστε στον ανθρώπινο οργανισμό διαμέσου του έξω στομίου της ουρήθρας και έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε (διάγνωση) ή/και να πραγματοποιήσουμε επεμβάσεις (θεραπεία) σε ολόκληρο το ουροποιητικό σύστημα.

Τα εργαλεία αυτά είναι πολύ μικρής διαμέτρου και μπορεί να είναι άκαμπτα (μεταλλικοί σωλήνες) ή εύκαμπτα (σύγχρονοι ελαστικοί σωλήνες), ενώ επιπλέον χρησιμοποιούνται επικουρικά το laser ή ο ηλεκτροτόμος.
Αποτελεί τη λιγότερο επεμβατική από όλες τις ελάχιστες επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές, όμως το φάσμα των ασθενειών που αντιμετωπίζεται με την ενδοσκοπική χειρουργική είναι διαφορετικό από το φάσμα των παθήσεων που αντιμετωπίζεται με τη ρομποτική και λαπαροσκοπική χειρουργική.

Untitled-7

Ενδοσκοπική εικόνα του εσωτερικού της ουροδόχου κύστης.

Κυριότερες ουρολογικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με την ενδοσκοπική χειρουργική είναι η διουρηθρική εκτομή του προστάτη σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (Turis ή Laser), η διουρηθρική εκτομή νεοπλάσματος της ουροδόχου κύστεως σε καρκίνο ουροδόχου κύστεως, η εσωτερική ουρηθροτομία σε στένωμα ουρήθρας, η αφαίρεση λίθων από την ουροδόχο κύστη (με χρήση Laser), η άκαμπτη ή/και εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση και ουρητηρολιθοθρυψία με τη χρήση Laser σε ύπαρξη λίθων (πέτρες) νεφρού ή/και ουρητήρα, η αντιμετώπιση στενωμάτων ουρητήρα και η αφαίρεση νεοπλασμάτων του ουρητήρα.

Video επέμβασης ‘‘Laser λιθοθρυψία‘‘